Anne Çocuk

Çocuğumun Disleksi Olduğunu Nasıl Anlarım?

Okumak, bunu kolayca yapan kişilere otomatik ve basit bir yöntem olarak görünür. Fakat, okumak beyin için karmaşık bir görev. Konuşma doğal bir süreç olsa da, okuma öğrenmeyi gerektirir. Okumayı öğrenmek, kelimelerin seslerden oluştuğu ve bu seslerin de alfabedeki harflerle ilişkili olduğu anlamına gelmektedir.

Fakat, bu süreç bütün çocuklar için aynı değildir. Disleksi olan çocukların beyinleri farklı gelişir ve çalışır. Birkaç farklı disleksi türü vardır, ama genel olarak, bir kelimeyi oluşturan sesleri bir araya getirmek disleksi olan bir çocuk için zordur. Ayrıca, bu çocuklar için hangi harflerin bu sesleri oluşturduğunu anlamak da zordur

Disleksinin belirtileri nelerdir?
Pek konuşmazlar ve kendi yaşıtlarının bildiği kadar kelime bilmezler.
Sayıları, renkleri ve harfleri öğrenmede sorunlar yaşarlar.
Kafiye yapan kelimeleri tanıma veya ilişkilendirmede başarısız olurlar.
Talimatları takip etmekte zorlanırlar, bu nedenle onlara sık sık kuralları ve rutinleri hatırlatmak zorunda kalırsınız.
Kelimeleri oluşturan heceleri ve sesleri tanımlamakta zorlanırlar.
Heceleri oluşturan ayrık sesleri söyleyemezler.
Kelimeleri okurken ve yazarken harf sırasını değiştirirler.
Yazma becerisi ve küçük kas becerileri ile ilgili sorunları vardır.
disleksinin cocuklar uzerindeki etkisi
Eğer ergenliğe disleksi tanısı konmadan ulaşırlarsa, aşağıda sıraladığımız şu karakter özelliklerini gösterirler:
Kelimeleri seslendirmek ve kodlamak onlar için zordur. Herkesin içinde okuma yapmaktan kaçınırlar.
Doğru kelimeyi bulmak onlar için zor olduğundan dolayı, söylemek istedikleri doğru kelime ile ses olarak benzeyen ama farklı anlamlara sahip kelimeleri kullanırlar.
Doğru bir sırayla fikirlerini açıklamakta zorlanırlar. Ayrıca, doğru yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretleri kullanmazlar.
Etkili iletişim kurmayı beceremedikleri için, grup projelerine katılmak onlar için kolay değildir ve sosyal hayatları da bundan etkilenebilir.

Leave a Comment